چند رسانه ایی

پیش نشست همایش علمی نظریه نظام انقلابی

 تبیین نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم

استاد عبدالحسین خسروپناه

 ستاد جبهه مردمی خاتم الاوصیاء
۷ دی ماه ۱۴۰۲

 دریافت

دیدگاه خود را بیان کنید