اخبار

انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار می‌کند

سومین همایش بین‌المللی تفسیر اجتماعی قرآن

 

زن، خانواده، سلامت اجتماعی
زن، خانواده، مطالعات تطبيقی کتب مقدس
زن، خانواده، اخلاق، معنویت
زن، خانواده، قرآن و خوانش‌های معاصر
زن، خانواده،  تفاسیر قرآن کریم
زن، معنویت، صلح جهانی
زن، مطالبات حقوقی و اجتماعی

 دبیر علمی: دکتر فروغ پارسا
دبیر اجرایی: دکتر مرضیه محصص


مهلت ارسال چکیده مقالات : ٣٠ آذر
مهلت ارسال مقالات: ٣٠ دی
زمان برگزاری همایش: ١٠ اسفند

سایت ارسال مقالات
www.tafconf.ir


دیدگاه خود را بیان کنید