اخبار

نخستین همایش ملی تحول حوزه علمیه بر مبنای مکتب امام خمینی(ره)

محورهای تحول خواهی:
1️⃣ تحول حوزه های علمیه بر مبنای دیدگاههای فقهی فلسفی تفسیری مکتب امام(ره)
2️⃣ تحول فقه در حوزه علمیه
3️⃣ تحول فلسفه و کلام در حوزه علمیه
4️⃣ تحول تفسیر و حدیث در حوزه علمیه
5️⃣ تحولات حوزه های علمیه بر مبنای تحولات اقتصادی
6️⃣ بازخوانی نقش حوزه های علمیه در تحولات جدید اجتماعی فرهنگی
7️⃣ تدوین نقشه راه تحولات حوزه بر مبنای مکتب امام(ره)
8️⃣ تاثیرگذاری حوزه های علمیه در مسائل نوظهور

محورهای راهبردی و هویتی:
1️⃣ تمدن سازی اسلامی بر مبنای مکتب امام و راهبری اندیشه حوزه های علمیه
2️⃣ باز آفرینی هویت مطلوب طلبه بر مبنای مکتب امام(ره)
3️⃣ جایگاه عقلانیت و معنویت و عدالت در مکتب امام(ره)
4️⃣ نقش راهبردی حوزه‌ های علمیه بر مبنای مکتب امام(ره)

محورهای آسیب شناسی:
1️⃣ نقد حوزه های علمیه بر مبنای مکتب امام(ره)
2️⃣ راهکارهای برون رفت از انفعال در حوزه های علمیه خواهران
3️⃣ آسیب شناسی نقش آفرینی زنان طلبه بر مبنای مکتب امام(ره)

محورهای ویژه همایش:
1️⃣ جایگاه جهاد تبیین در تحول حوزه

 مهلت ارسال مقالات: ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲
 اعلام نتایج داوری: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
 تاریخ برگزاری همایش: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

 ارسال مقالات:
 ایمیل:
tahavol.hozeh1402@gmail.com

 آیدی ایتا:
@tahavolhozeh1402

 شماره دبیرخانه:
021-88965134
021-88960733
09964222735

 


دیدگاه خود را بیان کنید