اخبار

انتخابات ۱۱ اسفند امسال سرنوشت ساز است

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با استاندار سمنان تاکید کرد: لازم است مسئولین ما امروز آنچه که واقعیت جامعه است، از جمله مشکلات درونی و بیرونی کشور را دلسوزانه با مردم در میان بگذارند.

وی گفت: قوای ۳ گانه ما می توانند با اقدامات همدلانه، امید را به جامعه تزریق کرده و جامعه را به سمتی هدایت کنند که احساس جدایی مردم از مسئولان وجود نداشته باشند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: دوستان جمهوری اسلامی در جای جای دنیا از جمله جبهه مقاومت از مشارکت قوی و حداکثری ما در انتخابات شادمان شده و دشمنان نیز ناامید خواهند شد.

نایب ریس مجلس خبرگان اظهار کرد: دشمنان در جنگ شناختی درصدد هستند تا نقاط قوت ما را بسیار ضعیف جلوه داده و نقاط ضعف را پر رنگ نشان دهند.

وی گفت: امروز با یک عزم جدی و همگانی باید فضای رقابتی با توجه به چهار راهبرد مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات ۱۱ اسفند در جامعه شکل بگیرد. انتخابات ۱۱ اسفند امسال، انتخاباتی سرنوشت ساز است. ماموریت و رسالت مجلس خبرگان باعث می شود که این انتخابات مهم تر


دیدگاه خود را بیان کنید