مجموعه آثارمحتوایی

یت الله اراکی در جمع اساتید دانشگاه های قم:

جمهوری اسلامی عقلانی ترین نظام سیاسی جهان است/ قدرت هر حاکمیت از انتخابات سرچشمه می گیرد/ قدرت از آن مردم است و مردم در این قدرت بخشی مسئولیت دارند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله اراکی در جمع اساتید دانشگاههای قم با اشاره به آیه مبارکه ۶۴ سوره نساء و این که کشور در آستانه یک رویداد بزرگ سیاسی یعنی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار کرد: تردیدی نیست که حاکمیت، مهم ترین مقوله اجتماعی و زندگی بشر است و هر حاکمیت اعم از اسلامی یا غیراسلامی و البته هر آن چه از حاکمیت ریشه می گیرد دارای دو رکن مشروعیت و قدرت است.

وی افزود: حاکمیت به آن معناست که یک فرد یا گروه یا دستگاه، حق فرمان و امر به مردم و جامعه داشته باشد؛ به همین دلیل است که در زبان فارسی به حاکم، فرمانروا و در زبان عربی، امیر یا ولی امر گفته می شود.

آیت الله اراکی سپس به آیه مبارکه «هنالک الولایه لله الحق» توجه داد و گفت: ما همه نظریات سیاسی خود را از آیات و روایات استخراج می کنیم و بر همین اساس است که در نظام سیاسی اسلام، فرمان باید مشروع یا همان فرمان عدل باشد؛ ضمن آن که بر اساس متون دینی ما، اطاعت از فرمان ظالمانه، ظلم است و در روز قیامت، نه تنها حاکمان ظالم بلکه ضعفایی هم که زیر بار ظلم ظالمان رفته اند، عقاب خواهند شد.

وی اضافه کرد: مبنای حقانیت و مشروعیت به این است که فرمانروا علم به عدل داشته باشد؛ یعنی فقیه باشد و البته در فرمان و اجرا هم عادل باشد؛ به بیان دیگر حاکم‌ باید عالم عادل باشد.

ایشان با بیان این که هر عالم عادل باید از سوی حاکم و ناظم اصلی یعنی خدای متعال ماذون باشد گفت: بر اساس متونی مانند آیه مبارکه «لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا»، نباید در یک حاکمیت، دو مرکز فرمانروایی وجود داشته باشد.

آیت الله اراکی همچنین به آیه مبارکه «و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا …» اشاره و خاطر نشان کرد: مشکل بزرگ جامعه بشریت، ناهماهنگی بین نظام حاکمیتی در هر جامعه و نظام حاکمیتی کلان جهان است؛ به این معنا باید حاکم بشر از سوی خدا اذن داشته باشد و حکم خدا را اجرا کند و تنها در این صورت است که مشروعیت حاکمیت حاصل می آید.

وی با یادآوری این نکته که مشروعیت به تنهایی برای حاکمیت کافی نیست گفت: خداوند، بشر را مختار قرار داده است و این مردم هستند که باید حاکمیت را بپذیرند؛ ضمن آن که بشر نباید از این حق اختیار و انتخاب خود به صورت ظالمانه و ناآگاهانه استفاده کند.

آیت الله اراکی با تاکید بر این که مردم به حاکم، قدرت می دهند و نه مشروعیت عنوان کرد: برخی دچار این اشتباه می شوند که هرکه قدرت دارد، مشروعیت هم دارد؛ در حالی که این حرف در قرآن کریم نقد شده و اگر چنین باشد همه ظلم ها مشروع می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: قدرت از آن مردم است و مردم در این قدرت بخشی مسئولیت دارند؛ یعنی باید به کسی قدرت بدهند که مشروعیت داشته باشد.

ایشان افزود: البته نمی توان گفت آن چه انسان ها انتخاب می کنند، عدل است؛ بنابراین حتی با انتخاب همه مردم، ظلم تبدیل به عدل نمی شود.

آیت الله اراکی همچنین به آیه مبارکه «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها …» توجه داد و گفت: طبق روایات، امانت مهم مورد اشاره در این آیه، امانت قدرت و حکومت است که باید آن را به اهلش سپرد.

وی با تصریح بر این که مشروعیت نظام اسلامی از ولایت فقیه و قدرت آن از انتخابات سرچشمه می گیرد خاطر نشان کرد: بر این اساس، هرچه مردم بیشتر در انتخابات شرکت کنند قدرت بیشتری به حاکمیت می دهند و البته باید توجه داشت که اگر حاکمیت ضعیف شد؛ آسیبش بیش از آن که به خود حاکم برسد، به مردم می رسد.

آیت الله اراکی در ادامه، جمهوری اسلامی را عقلانی ترین نظام سیاسی جهان و منطبق ترین نظام مبتنی بر واقعیت های جهانی دانست و با بیان اهمیت انتخابات پیش رو گفت: انتخابات با مشارکت حداکثری مردم، قدرت حاکمیت را بیشتر می کند و در آن صورت است که حاکمیت می تواند از این قدرت بیشتر برای حل بیشتر مشکلات بهره گیرد.


دیدگاه خود را بیان کنید