اخبار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و دانشگاه قم با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی دیگر برگزار می کنند:

فراخوان مقاله

همایش ملی اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران با تأکید بر مهار تورم و رشد تولید                                                   

 

محورهای کلی همایش:
 عوامل و راهکارهای اقتصادی مهار تورم و رشد تولید از منظر اقتصاد اسلامی
نقش تورم در گسترش سفته بازی و تضعیف بخش مولد؛
نقش تورم ارزی در افزایش تورم و رکود اقتصادی؛
نظارت و کنترل بانک مرکزی بر جریان خلق پول؛
هدایت رشد نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد؛
مدیریت کسری بودجه؛
توازن بودجه؛
نرخ سود بانکی، آزاد یا ترجیحی؛

عوامل و راهکارهای ساختاری مهار تورم و رشد تولید از منظر اقتصاد اسلامی؛
نقش امنیت و ثبات اقتصادی در مهار تورم و رشد تولید؛
نقش حقوق مالکیت در مهار تورم و رشد تولید؛
نقش نهادهای حقوقی در مهار تورم و رشد تولید؛
کاهش تصدی گری دولتی؛
کاهش ورود دولت در بازار سرمایه؛
شفافیت در بودجه، نظام بانکی، بورسی و تصمیم گیری؛

اقتصاد اسلامی در مواجهه با دیگر چالش‌های اقتصاد ایران؛
مواجهه با تحریم اقتصادی؛
مواجهه با چالش صندوق‌های بازنشستگی؛
مواجهه با پدیده فقر؛
مواجهه با پدیده‌های نوظهور (رمزارزها، متاورس و..)؛
مواجهه با فساد دولتی؛


مهلت ارسال مقالات: 20 اسفند 1402
زمان برگزاری : 29 فروردین 1403، دانشگاه قم

_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_


دیدگاه خود را بیان کنید