تصویر نگاره ها

نابود کردن نظام استبدادی سلطنتی، مهمترین دستاورد انقلاب است

رهبر انقلاب، در دیدار اخیر: ما، یعنی انقلاب، موفّقیّتهایی داشته‌ایم. «ما» که میگویم، منظور اشخاص نیست، مجموعِ انقلاب است؛ یعنی ملّت ایران، نظام جمهوری اسلامی، مسئولان گوناگون، آحاد مردم، همه در این موفّقیّتها شریکند.

ما یک موفّقیّتهایی داشته‌ایم؛ این موفّقیّتها چیست؟ در رأس این موفّقیّتها نابود کردن یک نظام استبدادی ظالم حق‌کش بی‌ایمان وابسته است، [یعنی] نظام سلطنتی؛ این چیز کوچکی نیست؛ مهم‌ترین دستاورد این است. ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

 

نقاط قوت ما


دیدگاه خود را بیان کنید