تصویر نگاره ها

برآمدن گروه‌های خودجوش مردمی یکی از موفّقیّتهای انقلاب است

رهبر انقلاب، در دیدار اخیر: برآمدن گروه‌های خودجوش مردمی؛ این یکی از موفّقیّتهای انقلاب است. ما امروز در همه‌ی بخشهای مختلف زندگی مردمی، گروه‌های خودجوش داریم؛ در هنر، در ادبیّات، در صنعت، در مسائل نظامی، در کارهای گوناگون، گروه‌های خودجوش مردمی هستند؛ جوانهایی هستند که نه خرجی برای دولت دارند، نه توقّعی از مسئولین کشور دارند، خودشان بین خودشان کارهای بزرگی را انجام میدهند و انسان آنها را به چشم مشاهده میکند. ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

 

نقاط قوت ما 2


دیدگاه خود را بیان کنید