تصویر نگاره ها

پرورش دانشمندان جهانی یکی از موفقیتهای انقلاب است

رهبر انقلاب، در دیدار اخیر: ما، یعنی انقلاب، موفّقیّتهایی داشته‌ایم. «ما» که میگویم، منظور اشخاص نیست، مجموعِ انقلاب است... [یکی] پرورش دانشمندان جهانی، دانشمندانی که در دنیا معروفند؛ جرّاح خوب، مهندس خوب، دانشمند هسته‌ای برجسته؛ اینها در دنیا شناخته‌شده هستند، در دنیا به آنها احترام گذاشته میشود. ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

 

نقاط قوت ما 3


دیدگاه خود را بیان کنید