معرفی کتاب

دفع_و_رفع_شماره_1_2_3

پاسخ تفصیلی به شبهات «انتخابات، مجلس خبرگان و شورای نگهبان»

"دفع و رفع"، تاملی در شبهات جاری است که تلاش می‌کند ضمن ارائه پاسخ تفصیلی، موضعی تهاجمی و پیش‌گیرانه به مسائل و موضوعاتی داشته باشد که زمینه‌ساز بروز شبهه یا شبهه افکنی در فضای فکری جامعه است.


دیدگاه خود را بیان کنید