معرفی کتاب

تجربیات موفق استفاده از ظرفیت‌های مردم در اداره کشور(دورهٔ ۵ جلدی)

 تدوین‌کنندگان این مجموعه کتاب‌ها، در قالب بررسی نمونه‌های موفق مردمی‌سازی از بین ایده‌ها و اقدامات دریافتی طرح ملی شهریاران، ضمن احصاء موارد موفق مردمی‌سازی در سراسر کشور و گردآوری نمونه‌های قابل بررسی و تعمیق، به عنوان گام نخست اقدام به بررسی و تحلیل نمونه‌های موفقی از جمله:
«همیاران جهادی پلیس راه» در استان قزوین
«کارآفرینی دانش بنیان» در استان بوشهر
«توزیع اقلام اساسی در بازار» در استان قم
«تدوین سند پیشرفت منطقه‌ای» در استان خراسان رضوی
«ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامان» در استان کردستان
با نگاهی تحلیلی به الگونمایی هریک از این موارد پرداخته‌اند

مشارکت توأمان دولت و مردم و با حضور فعال حلقه‌های میانی، ارتباط قوی و مستقیم با مسئله‌محوری منطقه، قابلیت تعمیم‌پذیری و پراکندگی هر یک از نمونه‌ها، از جمله معیارهای انتخاب تجارب مردمی‌سازی برای تدوین و تحلیل توسط تیم پژوهشی بوده است.

 


دیدگاه خود را بیان کنید